Martin Schulz Martin Schulz

 

Martin Schulz (’s-Hertogenbosch, 1980) studeerde Bestuurs- en organisatiewetenschap aan de Radboud Universiteit. Martin Schulz is verbonden als docent aan de Tilburgse School voor Politiek en Bestuur (TSPB) van de Universiteit van Tilburg en als senior onderzoeker voor de publieke sector aan de Nederlandse School voor Openbaar Bestuur (NSOB). Eerder was hij ruim negen jaar als senior adviseur verbonden aan adviesbureau Berenschot. Zijn onderzoeks- en advieswerk kenmerkt zich door een rijkheid aan thema’s en invalshoeken waarin spanningsvolle politiek-bestuurlijke verhoudingen en complexiteit en dynamiek van omstandigheden steeds aanwezig zijn.

In zijn werk combineert hij wetenschappelijke degelijkheid met de praktijk- en klantgerichte houding die kenmerkend is voor adviseurs. Hij beschikt over uitgebreide ervaring met onderzoek en advisering in verreweg de meeste sectoren van het openbaar bestuur.

Eerder was Martin Schulz secretaris van de commissie-Hermans (besluitvorming stemmachines), de commissie-Denters (provinciaal grotestedenbeleid) en de commissies-Docters van Leeuwen (toekomst Raad voor maatschappelijke ontwikkeling en toekomst Raad voor de financiële verhoudingen). Onlangs nog was hij secretaris van de commissie-Sorgdrager/Frissen (integriteitsonderzoek Roermondse wethouder Van Rey). Voor verschillende andere commissies heeft hij ondersteunende werkzaamheden verricht. Zo was hij onder andere actief voor de commissie-Krikke (synergie ruimtelijk beleid), de commissie-Korthals Altes (toekomst inrichting verkiezingsproces) en de commissie-Noordanus (onderzoek verhouding woningcorporaties en minister).

In 2010 is Martin Schulz gepromoveerd op een studie over de rol van ad hoc onderzoeks- en adviescommissies in het openbaar bestuur waarover hij eerder (met anderen) het boek Besturen in commissie publiceerde.

Alle onderzoeksmanagers Terug naar Startpagina