Bert Kreemers Bert Kreemers

 

De afgelopen vijftien jaar heeft dr. H.P.M. (Bert) Kreemers lastige onderzoeksopdrachten onder vaak grote druk van media en belangengroepen uitgevoerd.

Naar het ministerie van Defensie in de nasleep van het drama van Srebrenica, als senior onderzoek van het Instituut Clingendael. Als voorzitter en lid van de rekenkamercommissie Zuid-Limburg. Daaronder enkele gevoelige onderzoeken waarbij de integriteit van lokale bestuurders in het geding was.

Onder leiding van Rein Jan Hoekstra legde hij als onderzoeker zwakke plekken in het functioneren van de Inspectie voor de Gezondheidszorg bloot. Op Curaçao voerde Bert een onderzoek uit naar de gezondheidszorg op dat eiland in het licht van de bouw van een nieuw ziekenhuis. Als secretaris en onderzoeksleider vervulde hij een spilfunctie binnen de commissie-Deetman die het onderzoek naar seksueel misbruik van minderjarigen in de Rooms-Katholieke Kerk onderzocht.

Bert promoveerde in 2009 op de onderzoek naar de aanschaf van Nederlandse gevechtsvliegtuigen.

Alle onderzoeksmanagers Terug naar Startpagina