Sfeerbeeld Loodslicht

Hoe wij werken

Kernvraag voor Loodslicht is telkens opnieuw: wat is het probleem? Hieruit volgt de aanpak. Een probleem is dikwijls ingewikkeld en vraagt dan ook om een benadering vanuit alle betrokken invalshoeken.

In een tijdsbestek van enkele weken licht Loodslicht zo een bestuursvraagstuk door, identificeert het probleem, levert op basis hiervan een analyse, formuleert opties voor een oplossing van het probleem en duidt de gewenste implementatie van het advies.

Een advies van Loodslicht stelt het bestuur van een organisatie in staat om door te pakken.

  • De kerndisciplines van Loodslicht zijn:

  • - strategie
  • - organisatie
  • - personeel
  • - financiën
  • - juridisch
  • - communicatie
Terug naar Startpagina